D’LCV bitt eng Plattform fir Crèchisten déi sech wëllen mat Gläichgesënnten austauschen.

Een éischten prakteschen Usaz ass gratis Job-Plattform, wou een seng oppen Plazen kann androen.
Dëst soll eng Alternativ zu deenen bekannten Bezuelsäiten sinn, mam wichtegen Ënnerscheed, dass hei
wierklech nëmmen Jobs ze fannen sinn vun Crèchen! Méiglech Kandidaten kennen sech op dësem Wee ganz onkomplizéiert direkt un déi Crèche wenden déi sie interesséiert.

Är Iddien, wei dësen Site nach mei nëtzlech kann ginn, sinn häerzlech wëllkomm!
— — — —
La LCV propose une plateforme pour crèchistes qui souhaitent s’échanger entre pairs.

Un premier aspect pratique est la Job-Plattform gratuite, qui permet d’introduire des postes ouverts.
Ceci est supposé être une alternative aux pages payantes connues, avec comme différence importante le fait qu’il s’agit uniquement de postes vacants en crèches! Des candidats potentiels peuvent ainsi facilement entrer en contact direct avec la crèche qui les intéresse.

Vos idées, comment rendre se site encore plus utile, sont les bienvenues!