… oder hëlleft den Staat a Wierklechkeet net awer den Elteren hir Crèche-Rechnung ze bezuelen! De Staat ënnerstëtzt d’Familljen, well et nëtzlech ass. Ween dovun profitéiert ass net ëmmer secher. Secher ass, dass d’Staatshëllef eng elegant Form vu Stëmmenkaf ass. Des Form vun Politik kann als d‘Bestriewen vun Politiker interpretéiert ginn, fir de Wieler mat “Subsiden” bei Laun ze halen an sou d’Neiwahlen ze erliichteren, an gläichzäiteg hir eegen „Nëtzlechkeet“ ze erhéijen. Dëst muss och fir sech geholl net skandaliséiert ginn, dat ass nu emol…