Detailer

Member-Informatiounen

Numm vun der Crèche
Kiddies
Uertschaft
Betzdorf
Virnumm
Sabine
Numm
Bornhofen
Adress
12, rue d'Olingen
PLZ
L-6185
Tel.
26 710 709
Besonneschkeeten
Babyschwammen
Mailinglëscht
Jo

Perséinlech Informatiounen

Hobbyen oder Interessien